เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 17.45 – 19.45 น. ทางช่อง 3
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน นำแสดงโดย : Jung Rye-won, Jung Gyeong-ho

เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

          หนึ่งนั้นยอมสละบ้านเมืองเพื่อความรัก
          อีกหนึ่งนั้นยอมสละซึ่งความรัก...เพื่อปกปักษ์บ้านเมืองแห่งตน


          เล่าขานกันว่าเมื่อสองพันปีก่อน แคว้นนังนังมีกลองใบหนึ่งมีชื่อว่ากลองจามอง ทุกครั้งที่มีข้าศึกมารุกราน กลองใบนี้ก็จะดังเตือนภัยขึ้นมา แท้ที่จริงแล้วกลองจามองไม่ได้เป็นกลองที่เล่าขานตามตำนานแต่อย่างใด แต่หากเป็นเพียงองค์หญิงจามองพระธิดาในพระราชาชอยรีแห่งแคว้นนังนังเท่านั้น

          องค์หญิงจามองและองค์ หญิงลาฮีเป็นขนิษฐาและภคินีที่ทรงถือประสูติในวันเดียวกันโดยที่องค์หญิง ทั้งสองพระองค์ทรงร่วมพระบิดาต่างพระมารดากัน องค์หญิงทั้งสองถูกพยากรณ์ว่าพระองค์หนึ่งจะเป็นผู้กอบกู้แคว้นนังนังเอาไว้ ส่วนอีกพระองค์หนึ่งเป็นผู้ทำให้แคว้นนังนังล่มสลาย พระมารดาขององค์หญิงลาฮีทรงใช้อิทธิพลที่มีล้นฟ้าสนับสนุนองค์หญิงลาฮีขึ้น เป็นองค์หญิงนังนัง แม้ว่าองค์หญิงจามองทรงได้รับบัญชาจากสรวงสวรรค์ให้ปกปักรักษาแคว้นนังนังก็ ตาม แต่กลับถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้ทำให้แคว้นนังนังล่มสลาย เมื่อเป็นเช่นนี้พระมารดาจึงจำต้องส่งองค์หญิงจามองออกจากวังหลวงตั้งแต่ยัง พระเยาว์ จามองดวงแข็งขายศิลปะเลี้ยงชีพ ขณะที่ร่ำเรียนศิลปะนั่นเองก็มีโอกาสได้ศึกษาวรยุทธจนกลายเป็นผู้เยี่ยมยุทธ เมื่อจามองรู้ฐานะที่แท้จริงของนางว่าเป็นองค์หญิงแล้วก็กลับสู่วังหลวง เนื่องจากวังหลวงกำลังประสบปัญหาการสืบราชบัลลังก์ การกลับสู่วังหลวงขององค์หญิงจามองจึงต้องเผชิญกับต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

          องค์หญิงจามองและองค์ชายโฮดงแห่งแคว้นโกคูรยอรักกัน ด้วยฐานันดรศักดิ์อันสูงส่งของทั้งสองจึงทำให้ความรักไม่ได้แสนหวานอย่างที่ คิด ด้วยองค์หญิงนังนังก็ทรงหลงรักองค์ชายโฮดงเช่นเดียวกัน เพื่อความรัก องค์หญิงนังนังซึ่งจะต้องสืบราชบัลลังก์ต่อไปนั้นทรงยึดมั่นในคำมั่นสัญญา ที่มีต่อองค์ชายโฮดงจึงได้ทรงนำแคว้นนังนังผนวกเข้ากับแคว้นโกคูรยอ ในที่สุดองค์หญิงนังนังก็ถูกพสกนิกรประชาทัณฑ์จนสิ้นพระชนม์ องค์หญิงจามองซึ่งได้รับบัญชาจากสรวงสวรรค์ให้ปกปักรักษาแคว้นนังนังเอาไว้ เพื่อปกปักรักษาแคว้นนังนังไว้จึงทำให้องค์หญิงจามองจำต้องชักกระบี่ปลิด ชีวิตองค์ชายโฮดงชายคนรัก....

          จากตำนานเล่าขานในอดีต ย้อนไปกว่า 2,000 ปี อาณาจักรนังนังมีกลองศักดิ์สิทธิ์ชื่อ จามองโก ซึ่งสามารถส่งเสียงดังได้เองเมื่อมีข้าศึกมารุกราน ....แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าแท้จริงแล้ว จามองโก นั้น มิใช่กลองดังคำเล่าขาน หากแต่เป็นองค์หญิงโฉมงามนาม .... องค์หญิงจามองโก

          เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อมี องค์หญิง 2 พระองค์ คือ องค์หญิงนังรังและองค์หญิงจามองโก ประสูติในวันและเวลาเดียวกัน องค์หญิงทั้ง 2 พระองค์เกิดจะพระบิดาองค์เดียวกันแต่ต่างมารดา มีคำทำนายว่าองค์หญิงองค์หนึ่งจะเป็นผู้กอบกู้อาณาจักรในขณะที่อีกพระองค์จะ เป็นผู้ทำลายอาณาจักรทั้งอาณาจักรลง

          พระมารดาขององค์หญิงนังรังทรงใช้อำนาจแห่งตระกูลที่มีอยู่โน้มน้าวให้ทุกคน เชื่อว่าพระธิดาของพระองค์คือผู้ที่จะกอบกู้อาณาจักร ในขณะที่องค์หญิงจามองโกต้องถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ที่จะทำให้อาณาจักรประสบ ความหายนะ


จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

          เพื่อช่วยให้องค์หญิงจามองโกทรงรอดพ้นจากความตาย พระมารดาขององค์หญิงจึงทรงนำองค์หญิงไปเลี้ยงดูในชนบทที่ห่างไกล องค์หญิงทรงเติบโตขึ้นมาในฐานะของสามัญชน และเมื่อวันหนึ่งเมื่อองค์หญิงทรงทราบถึงฐานะที่แท้จริงของพระองค์ พระองค์จึงทรงเดินทางกลับสู่อาณาจักรมาตุภูมิ การกลับมาของพระองค์ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและการต่อสู้แย่งชิง อำนาจในราชบัลลังก์อีกครั้ง

          ท่ามกลางศึกบัลลังก์แห่งอาณาจักร ศึกแห่งรักก็เปิดตำนานขึ้น เมื่อองค์หญิงจามองโกทรงยอมสละความรักระหว่างพระองค์และองค์ชายโฮดอง เพราะชายคนรักของพระองค์ทรงมีฐานะเป็นองค์ชายแห่งเมืองโกกูรยอซึ่งเป็นเมือง ศัตรูของอาณาจักรนังนังนั่นเอง ในขณะที่ องค์หญิงนังรัง ซึ่งทรงหลงรักองค์ชายโฮดองอยู่แล้ว ก็ทรงตัดสินใจมอบอาณาจักรของตัวเองให้กับองค์ชายที่ซึ่งหลงรักด้วยการทำลาย กลองศักดิ์สิทธิ์ลง...ทำให้องค์ชายฮงดองสามารถนำกองทัพของโกกูรยอเข้าโจมตี อาณาจักรนังนังได้โดยที่อาณาจักรนังนังไม่มีโอกาสได้ตั้งตัว

          องค์หญิงจามองโกจึงต้องทรง ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อกอบกู้อาณาจักรของพระนางคืนมา....บทสรุปของศึกแห่ง ตำนานครั้งนี้จะเป็นอย่างไร...ติดตามได้ใน ศึกตำนาน...องค์หญิงจามองโก จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ 17.45 น. เริ่ม 12 ธันวาคมนี้


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต


-->
แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 493 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
ขอโทษนะครับผมขอถามอะไรหน่อยนะครับ หนังเรื่องจามองจะฉายใมห่ตอนไหนครับผมอยากดูมากช่วยบอกหน่อยนะครับ(ขอบคุณครับ)
จากคุณ นินจา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-22 10:19:40 ]
ความคิดเห็นที่ 492 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
ทำไมดูคลิปจามองไม่ได้ไม่ได้
จากคุณ viioon anunta เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-17 02:00:27 ]
ความคิดเห็นที่ 491 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
ตอนนี้ เอามาฉายใหม่ แล้วน้า
จากคุณ ค้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-05 03:36:20 ]
ความคิดเห็นที่ 490 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
อยากดูจามองอีก คิดถึงจามองจังเลย
ชอบ ๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆ
จากคุณ กิ๊ฟซี่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-27 14:04:54 ]
ความคิดเห็นที่ 489 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
ชอบจามองมากเลย อยากให้มีหลายๆภาคคะ
จากคุณ sun เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-22 16:04:04 ]
ความคิดเห็นที่ 488 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จามองน่ารักมาก
น่ารักที่สุด
จากคุณ babvalulukan เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-26 11:18:52 ]
ความคิดเห็นที่ 487 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
สนุกมากเลย
จากคุณ ส้มๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-03 12:45:56 ]
ความคิดเห็นที่ 485 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
Good point. I hadn't thguoht about it quite that way. :)
จากคุณ Burchard เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-02 06:19:41 ]
ความคิดเห็นที่ 484 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
BION I'm iemprsesd! Cool post!
จากคุณ Krystallynn เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-02 02:31:10 ]
ความคิดเห็นที่ 483 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
แก้ไข น้ำพริกปลาทู
จากคุณ ซารางเฮ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-26 02:57:12 ]
ความคิดเห็นที่ 482 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
รักชอบดาราเกาหลีแล้ว

อย่าลืมรัก และรักษ์ภาษาไทยด้วยนะคะ

อย่าลืม ความเป็นไทย เวลาเราไปเที่ยว ไปเยี่ยม ไปเยือน เกาหลีแล้ว

เราจะได้ ไม่อายเขาค่ะ กับ ความว่างเปล่าโหวงเหวง ของเรา

จะได้ยืดอก มองหน้าหนุม หล่อ สาวสวยเกาหลีได้เต็มภาคภูมิ

รักกิมจิ ชอบกิมจิ แต่ อย่าลืมน้ำพรกปลาทูเน้อค่ะ
จากคุณ ซารางเฮ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-26 02:54:11 ]
ความคิดเห็นที่ 481 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
ชอบ ดาราเกาหลี มากมาก ค่ะอยากหัย จามอง มีตอน ที่ 1 2 3 4 ค่ะ
คง เข้าจัย น่ะค่ะ พี่ พี่ ทุก คล
จากคุณ เจมจิราค่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-24 11:43:49 ]
ความคิดเห็นที่ 480 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
ชอบที่สุดก็ตอนจบนี่แหล่ะค่ะ
จากคุณ ivy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-06 20:03:52 ]
ความคิดเห็นที่ 479 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
ความรักที่แสนหวานขององค์หญิงลาฮี

ดูเหมือนแสนเศร้าเพราะถูกกีดกัน

แต่ กลับกลายเป็นมีความซับซ้อนซ่อนอยู่

แท้จริงแล้ว มันเศร้า เพราะองค์ชายโฮดงไม่ได้รักหรือจริงใจต่อพระองค์เลยต่างหาก

แม้พระองค์จะทรยศต่อทุกคนเพื่อคนรักก็ตาม

แต่กลับไม่ได้ช่วยให้องค์ชายโฮดงสละอะไรเพือพระนางไม่

ในขณะที่แม้ต้องฆ่าจามองและตายไปด้วยกัน

ก็ยังกลัวจามองจะเข้าใจผิด ว่าฆ่าเพราะหมดรัก

ยังจะ พยายาม พูด จนลมหายใจสุดท้าย

ข้าไม่อยาก เห็นเจ้า ตายด้วยมือ ของคนอื่น

หากเกิดชาติหน้า ข้าหวังว่าจะได้อยู่กับเจ้า

เราจะรักกันใช่ไหม

นังนัง ล่มสลาย ก้เพราะว่า ....หนึ่ง ในหลายเหตุผลก็คือ
โฮดงไมได้รักลาฮี แต่รักจามอง และรักตัวเอง กลัวไมได้จามอง
และกลัวไม่ได้นังนัง มาเป็นของตัวยังอินอยู่บ้าง
จากคุณ ivy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-01 20:31:38 ]
ความคิดเห็นที่ 478 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
สาเหตุที่ทำให้สองแคว้นต้องมารบกันคือวังจาชิล มเหสีรองของชอยรีที่ไปปฏิเสธการแต่งงานของโฮดงและลาฮีโดยพลการ ทำให้มูยุลโมโหและบุกจับตัวลาฮีมา ทำให้เกิดเป็นความบาดหมางระหว่างสองแคว้น ถ้าวังจาชิลไม่ปฏิเสธการแต่งงานของโฮดงและลาฮีโดยพลการ ทั้งสองแคว้นก็จะสามารถรวมกันได้อย่างสันติโดยให้ลูกของโฮดงและลาฮีสืบทอดราชบัลลังค์ ส่วนจามองก็น่าจะยอมสละโฮดงให้ลาฮีได้เพื่อบ้านเมืองและอาจจะฆ่าตัวตายหรือหนีหายไปเพื่อให้โฮดงตัดใจจากเธอและหันไปรักลาฮีได้อย่างสนิทใจ
จากคุณ Dynastat เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-16 17:22:56 ]
ความคิดเห็นที่ 477 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
อิ อิ คุณส้ม ลูกผู้ชายที่มิได้มีเจ้าเพียงคนเดียวในชีวิต ก็มักจะพูดแบบนี้ละมังคะ

มเหสีเอก ก็เลยซาบซึ้งอยู่กับความรักและการยกให้เป็นหนึ่งของสามีอยู่มิรู้วาย ไม่รู้ว่าจะ หรือจะซึ้ง ดีนะ
จากคุณ ivy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-18 00:04:00 ]
ความคิดเห็นที่ 476 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
ชอบที่สุดคือตอนที่ก่อนที่พระเจ้าชอยรีจะโดนโฮดงประหารแล้วพระเจ้าชอยรีบอกลามเหสีทั้งสอง ซึ้งมากกับประโยคของพระเจ้าชอยรีต่อมเหสีเอกที่ว่า "สำหรับลูกผู้ชายคนหนึ่งการได้มาพบเจ้าถือเป็นวาสนาของข้า"
มันทำให้รู้สึกว่าเค้ารักและภูมืใจในภรรยาของเค้ามากๆ แบบว่าอยากให้มีใครสักคนรู้สึกแบบนั้นกับเราบ้าง...
จากคุณ ส้ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-09 16:38:31 ]
ความคิดเห็นที่ 473 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จามองเคยถามว่า ถ้าข้าเป็นองค์หยิงของนังนัง ท่านจะว่าอย่าง
โฮดงบอกไม่เคยคิด ไม่รู้เหมือนกัน จามองก็ได้คำตอบไปแล้วล่ะนะ หากเจ้าไม่ทอดทิ้งนังนัง ข้าก็จำเป็นต้องตัดหัวใจตัวเองที่ลืมเจ้าไม่ได้ทิ้งไป เท่านั้นเอง จามองก็คงตายอย่างมีความสุขเหมือนกัน ถึงนังนังล่มสลายอย่างน้อยตัวเองก้ไม่ทอดทิ้งนังนัง.
จากคุณ ivy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-28 21:22:06 ]
ความคิดเห็นที่ 472 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
มาบัดนี้ รู้สึกว่าแบบนี้ก็ดีนะ รู้สึกว่าความรักชาติของสองคนนี้มันยิ่งใหญ่ดี เกินกว่าโรแมนติก ก็ตอนที่ตายไปด้วยกันนั้นล่ะ

ตอนจบมันแสดงถึงความรักของโฮดงที่มีต่อพ่อ สัญญาที่ให้ไว้ไม่
เปลี่ยนแปลงฆ่าจามองได้ ก็เหมือนตีนังนังได้เบ็ดเสร็จ ตายไปด้วย
เพื่อแสดงความจริงใจว่ารักจริงนะจ๊ะ (แต่ก็ไม่แน่ว่าถ้าไม่ยอมตายไปด้วยก็อาจถูกจามองฆ่าตาย เพราะคงไม่มีแรงสู้นางเอกแล้วล่ะ)
เมื่อได้นังนังให้พ่อแล้ว ถึงตายก็ไม่เป็นไร

จากคุณ ivy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-28 21:20:19 ]
ความคิดเห็นที่ 471 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
คนบ้านเราชอบเนอะ แต่คนเกาหลีไม่ชอบค่ะ

เขาว่า มันแต่งมันมากไป น่าจะทำตามแบบเรื่องพื้นบ้านเดิม
คือ เรื่อง ของโฮดงกับองค์หยิงนังนัง (ซึ่ง ก็คือ ลาฮี) น่าจะดีกว่า
ใส่ตัวจามองเข้ามา ตอนแรกมือเห็นด้วย มันสับสนไงนะ ระหว่างความจริงกะความเท็จ ทำใจให้โรแม้นติกไปกะจามองกะโฮดงไม่ลง
จากคุณ ivy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-28 21:09:31 ]
ความคิดเห็นที่ 470 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
ชอบหนังเรื่องจามองมากๆเลยค่ะไม่อยากให้อวสารเลยเพลงก็เพราะเพราะมากๆเลยค่ะอยากให้มีอีกจังเลยไม่อยากให้อวสาร
จากคุณ พีมสวย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-28 17:18:01 ]
ความคิดเห็นที่ 469 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
ส่วนคิมยูซิน พี่แกพูดเป็นแต่ตรงๆ ไม่...แต่ต็อกมาน ไม่เข้าใจคิมยูซินหรือเปล่า สำหรับคิมยูซินแล้วเขายังรักต็อกมานเสมอ สายใยเดียวที่เชื่อมโยงข้ากับต็อกมานไว้ คือ แคว้นชิลลา
แต่ ตอนนั้นต็อกมานเป็นพระราชาไปแล้ว ท่านแม่ทัพใหญ่ ตัวเองก็มีลูกมีเมียแล้ว มันคงทำไม่ได้นะ การได้ดื่มด่ำในความรักบางทีก็อาจเป็นเรื่องโง่งมที่จะทำเพื่อมัน เพียงนึกถึงมันในวันที่เคยรักกันก็น่าจะมากพอ แต่ต็อกมานไม่เคยได้มีวันเวลาแม้แต่จะคิดถึง ในขณะที่จามองของแค่วันเดียว
เมื่อได้แล้วก็เข้าใจ ไม่เหลืออาลัยเศ้ราใดๆในวันตายอีกเลย
จากคุณ ivy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-17 18:53:37 ]
ความคิดเห็นที่ 468 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
แต่สุดท้าย....เมื่อเรื่องราวสิ้นสุดลง
ทั้งสองคนก็ย่อมเสียใจอยู่ดี รักครั้งสุดท้ายก้ไม่ได้ รักครั้งแรก
ก็แทบจะไม่เหลือแม้เงา โฮดง..ยังอาจดีกว่าต็อกมาน เพราะจามองพูดเป็นไง ชาตินี้เรารักกันมากพอแล้ว โฮดงก็เลยยิ้มออก

บางทีคนที่มีความรักทุกคนอาจเหมือนกัน ต่างก็ปรารถนาที่จะได้ดิ่มด่ำในความรัก (อันนี้อ่านมาจากบางเวบอ่ะ ว่าลาฮีพูดว่าผิดหรือที่ข้าปรารถนาจะได้ดื่มด่ำในความรักเช่นคนทั่วไป) แม้ต็อกมานส่วนลึกก็เช่นกัน บางทีการเห็นความรัก ความเห็นแก่ตัวของพีดัม อาจทำให้นางหวลคิดถึงความรักของตนเอง ที่ไม่เคยได้หยุดหรือดื่มด่ำอยู่กับมันเลย

จากคุณ ivy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-17 18:43:20 ]
ความคิดเห็นที่ 467 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
ต่อ...

โฮดงร้องไห้ตอนลาฮีตาย มันอาจเป็นการร้องไห้กับรักครั้งใหม่ที่กำลังเริ่มต้นภายหลังการทำสงครามิส้นสุดลงและประตูใจเริ่มเปิด
ส่วนต็อกมานอาจร้องไห้กับรักครั้งสุดท้ายภายหลัง การที่การคานอำนาจได้สิ้นสุดลงความรักที่มีต่อพีดัมจึงค่อยๆปรากฏ ทั้งโฮดงและต็อกมานในเริ่มแรกต่างหลอกลาฮีและพีดัม เรียกภาษชาวบ้านก็จีบและทำให้เชื่อใจเพื่อผลประโยชน์โดยใช้ความรัก ความซื่อสัตย์ที่อีกฝ่ายมีต่อตัวเองจึงเหมือนกับว่าเราไม่ได้หลอกเขาหรอกเพราะเขาก็พร้อมจะให้เราอยู่แล้ว เราเพียงหลอกใจตัวเองต่างหากว่า เรารักเขาได้ เราไม่เสียอะไรเพราะอย่างไรเสียเขาก็คือคนที่รักเรา พร้อมเสียสละเพื่อเราอยู่แล้ว เพียงเราเอาเขาไว้เป้นฝ่ายเราด้วยการยอมยกใจให้ยอมเสียสละใจให้ไป
จากคุณ ivy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-17 18:32:11 ]
ความคิดเห็นที่ 466 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จามองกะคิมยูซินนี่เหมือนกันคือ รักเธอไม่เปลี่ยนแปลง

ส่วนลาฮีกะพีดัม เหมือนกันที่ ทำทุกสิ่งในนามของความรัก
การได้ครอบครอง การได้ยอมตายเพื่อคนรักคือได้ดื่มด่ำในความรัก

ส่วนโฮดงกะต็อกมานก็เหมือนกันคือ มีความรักแต่ไมได้ดื่มด่ำกับความรัก ก็เลยโฮดงคิดคำนึงถึงชาติหน้า และต็อกมานหวลคำนึงถึงความหลัง

จากคุณ ivy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-17 18:18:54 ]
ความคิดเห็นที่ 465 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
เมื่อดูหนังเกาหลีแล้ว ก็ให้รู้สึกว่า เฮ้อ รสชาติเกาเหลาบ้านเราก็อร่อยดีนะ ตรงๆ ๆไปตรงมา เหมาะก๊ะเราดี เราซึ่งดูละครไทยมาเนิ่นนาน
ประเภทนางร้ายไม่พอใจนางเอกจะแย่งชิงพระเอกไปก้เปรี้ยงๆกรี๊ดๆ
พอดูหนังเกาหลี เวลาเขาเกาเหลากันเลยมะเข้าจ๋าย

วันนี้ไปอ่านต๊อกมานมา ....ดูๆไปแล้ว เราว่า...
จากคุณ ivy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-17 18:11:03 ]
ความคิดเห็นที่ 464 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จิงด้วยยยย เทอเล่นได้น่ารัก น่าเศร้าก็มากมาย ว่ามั้ย เซ็กซ่ีก็ปานนั้นตอนอยู่กับพระเอกน่ะนะ(ไม่รู้ทำมายเปนงั้น)
จากคุณ ตาปูด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-07 20:39:22 ]
ความคิดเห็นที่ 463 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
น้องใยรักพี่จองเรียววอนคะ รักมากกกกกก
จากคุณ น้องใย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-07 10:32:27 ]
ความคิดเห็นที่ 462 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
เรื่องนี้มันประทับใจอ่ะ ชีวิตจามองนะ โดนแต่ดรื่องโหดๆ ชียังมองโลกในแง่ดีได้ ชืยังมองชีวิดคนอื่นอย่างเข้าใจ แต่ชีวิตตัวเองอ่ะมันระทมสุดๆยังงายยย คนจะเข้าจาย เห็นจาย มันมีน้อย

จากคุณ ตาปูด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-07-29 10:18:46 ]
ความคิดเห็นที่ 461 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
ถ้าไม่มีเรื่องบ้านเมืองมาเกี่ยว จามองก็คล้ายๆ จินตหราวาตี ในอิเหนา
และกุสุมาในผู้ชนะสิบทิศ ประมาณนั้น แต่นิยายไทยไม่ค่อยเศ้ราไง
ใช้หลักสมานฉันท์ อย่างแยบยล แต่นั่น อาจเพราะว่าเป็นนิยายที่ไม่มีเรื่องความรักชาติบ้านเมืองมาเกี่ยว มันก็เลยไม่ใคร่ได้มองว่า เรื่องรักซ้อนแบบนี้มีอยู่ในโลกนี้ให้คนเจ็บช้ำใจเล่นกันอยู่ตลอด ไม่เศ้ราเท่าเรื่องนี้
จากคุณ ivy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-07-28 22:03:54 ]
ความคิดเห็นที่ 460 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
โฮ สุดๆ นะ เรื่อง นี้ยะ
จากคุณ ตาปูด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-07-28 14:54:57 ]
ความคิดเห็นที่ 459 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จากคุณ ฝ้าย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-07-27 17:03:12 ]
ความคิดเห็นที่ 458 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
นุกดีนะเธอ55555
จากคุณ Lereve เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-07-12 15:01:35 ]
ความคิดเห็นที่ 457 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จามองก็เลยไม่อยากให้โฮดงต้องอึดอัดใจตายหรือต้องทุกข์ใจไปหลายๆชาติ เพราะว่าลาฮีเขาไม่ปล่อยโฮดงไปหรอกค่ะ เหมือนกับที่วังจาชิล อธิษฐานของตามพระเจ้าชอยรีไปทุกชาติอย่างไรอย่างนั้นนะ
ประกอบกับจิตที่รู้สึกผิดต่อราฮี จิตของโฮดงก็ใช่ว่าจะปฏิเสธไม่ขอพบเจอกัน โฮดงก็จะรักจามองพะวงกะลาฮี ตัวอยู่กะลาฮี ใจอยู่กะจามอง องค์ชาย ท่านจะต้องทุกข์ทรมานไปถึงไหน..ท่านไปรักลาฮีเถอะนะ...ไม่มีบุกกูอีกแล้ว บุกกูได้ตายไปแล้ว...ไม่มีจามองอีกแล้ว จามองจะขอไปเกิดเป็นของท่านจะรักเป็นแม่ที่ดี จะรักท่านให้มากๆ ท่านไปรักลาฮีเถอะนะ แล้วเราก็ร้องไห้ซ้ำกะสามตอนนี้
บุกกูช่วยโฮดงในป่า บุกกูปฏิเสธกลับไปกับโฮดง จามองตายด้วยคมดาบโฮดง ....รักจามองหมดใจเลยค่ะ
จากคุณ ivy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-07-11 15:24:26 ]
ความคิดเห็นที่ 456 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
เห็นด้วยกะคุณ mochi เพราะยังงัยใจของโฮดงก้อจะติดอยู่กับจามองตลอดไป..แม้ว่าจะรู้สึกผิดหรือสงสารลาฮีแค่ไหนก้อตามมมม
จากคุณ mmm เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-07-11 01:57:34 ]
ความคิดเห็นที่ 455 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จากหนังเรื่อง จามองนี่ สรุปว่า รักคือ การให้ใช่ไหมคะ
ลาฮี ก็ให้หมด ตัว หัวใจ บ้านเมือง
จามองก็ให้หมด...ให้ชีวิต..ให้หัวใจ ...จนต้องไปเหมือนบวช
เนอะ เพราะเคยแต่งงานแล้ว ก็ไม่อยากเปลี่ยนใจประมาณนี้ สุดท้าย
ก็ให้อีกฝ่ายไม่ต้องแบกรับความรู้สึกผิดอะไร ได้อยู่ด้วยกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกัน เคยทำผิดอะไรอย่างไร ไม่สำคัญ รักไม่เคยเปลี่ยนแปลง ประมาณนี้ ที่จริงสองสาวนี้ก็รักโฮดงเท่าๆกันนะ แต่ว่าลาฮีชอบคาดคั้นมากไปหน่อย ตามประสาคนเจ้าอารมณ์
จากคุณ sorry เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-07-05 02:00:21 ]
ความคิดเห็นที่ 454 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
เห็นด้วยกะ 453 เลยค่ะ
ว่า โฮดง ดูมีความสุขที่จามองเข้าใจ ในตัวเขา
เราว่าโฮดง เขาอยากไปแก้ตัวกะลาฮีนะ แต่เกรงใจจามอง
รู้สึกผิดกะจามอง ยังไงก็ไม่รู้นะ เหมือนกับว่ารักไมได้ รักจามองไม่พอ
โฮดง ก็เหมือนกับว่าเวลาเขาจะรักหรือสงสารใครเขาจะต้องถูกคาดคั้นเสมอ เช่น ลาฮี ก็จะคาดเขาว่า ข้าดีกับเจ้า เจ้าต้องรักข้า หรือน้ำในขันนี้ ไม่ใช่เพียงน้ำ แต่มันคือ น้ำตา ของลาฮี หรือ ชาตินี้เจ้าจะไม่มีวันลืมลาฮี คนนี้ มันเหมือนกับว่าถูกบีบคั้นจิตใจตลอด แม้แต่จามองก็เคยบอกว่า หากรักนางก็อย่าตีนังนัง พอจามองบอกว่า
เรารักกันมากพอแล้ว ท่านไปรักลาฮีเถอะนะ มันเหมือนกับ รักนี้ ไม่มี
ภาระต้องตอบแทน มันโล่งไปอย่างไรอย่างนั้นนะ
จากคุณ ivy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-07-04 19:27:28 ]
ความคิดเห็นที่ 453 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
เราว่าคำพูดที่ว่า "ชาตินี้เรารักกันมากพอแล้ว.. ท่านไปรักราฮีเถอะนะ"

มันเป็นคำพูดที่แสดงถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของบุกกูต่อความต้องการความรักของโฮดงโฮดงเองเราว่าสีหน้าที่แสดงออกก็ไม่ได้เศร้าใจร้องให้นะ.. แต่สายตาดูเหมือนมีความสุขมากกว่าที่มีใครคนนึงที่เข้าใจตัวเองได้มากขนาดนี้แต่สุดท้ายแล้ว.. ถึงจะชาติหน้า ชาติไหน โฮดงก้อจะรักแต่จามองนั่นแหละ

ดูตัวอย่างจากมูยุลที่เป็นพ่อแท้ๆสิ สนมยอน์ดตายไปตั้งนานนนนมากแล้ว แต่มูยุลก้อยังคงรักแต่ยอน์ดคนเดียว

โฮดงจะนิสัยเหมือนพ่อก้อไม่แปลกนะ^^
จากคุณ Mochi เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-30 23:04:02 ]
ความคิดเห็นที่ 452 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
ดูตอนจบซอนต๊อกแล้วรู้สึกว่าต๊อกมานรักพีดามจิง ..แต่ที่ดูและซื้อหนังสือที่วางขายมาอ่านไม่มีตอนไหนที่ต๊อกมานขอให้ยูซินกอดนะคะมีแต่ตอนสุดท้ายที่ต๊อกมานจะตาย(หลังจากพีดามตาย)นั่งคุยกะยูซินแล้วพูดว่าเรากลับไปอยู่ถ้ำกันเหมือนแต่ก่อนได้ไหม และยูซินก้อพูดเหมือนปฏิเสธน่ะค่ะ แต่สำหรับจามอง จามองปฏิเสธที่จะเป็นคนรักโฮดงในชาติหน้า..
จากคุณ กุ๊กกิ๊ก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-25 03:58:07 ]
ความคิดเห็นที่ 451 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
อ้าว ไปเปรียบกะท่านแม่ทัพเสียแล้ว เปรียบให่มกะลาฮีแล้วกันค่ะ พีดามสมมตว่าคล้ายลาฮี ในมิติความรักแบบชายหญิงนะคะ
หากทเยบความลึกซึ้งตรึงใจแล้ว ดูเหมือนว่า จามองและโฮดงรู้ว่าใจพวกเขาเป็นอย่างไร และต๊อกมานกับท่านยูซินก็เช่นกัน อืม เศ้รา
เอวังก็มีด้วยประการละฉะนี้
จากคุณ sorry เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-24 18:26:41 ]
ความคิดเห็นที่ 450 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
เนื่องจากยังไม่ได้ดูตอนจบค่ะ เคยอ่านพบแต่ว่าต๊อกมานขอให้ท่าน
ยูซินกอดประมาณนี้ใช่ไหมคะ ก็เลยรู้สึกว่าคล้ายๆโฮดงกะจามอง
โฮดงขาดแม่ การรักกะจามองเหมือนได้รับความรักความอบุอ่นความวางใจจากแม่ สีหน้าสีคา ตอนบอกจามองว่า ข้าคิดถึงเจาและอยากอดอีกสักครั้ง ดูคล้ายกะต๊อกมานที่ต้องการให้ท่านยูซินกอด เหมือนกับว่างต๊อกมานขาดความรักจากพ่อ ท่านยูซิน คือ ความรักนั้น ส่วนพีดาม คล้ายๆ ท่านแม่ทัพ อยู่เหมือนกัน
จากคุณ ตาฟาง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-24 18:23:58 ]
ความคิดเห็นที่ 449 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
ถ้าลาฮีมีความคิดอย่างมีซิล แล้วเรื่องจะเป้นยังงไงบ้าง อยากรู้อ่า เราว่า คงจะหลอกกันไปหลอกกันมา แล้วถ้า โฮดง มีความคิด แบบลีซาน พ่อมูยูล จะประทับใจมั้ย
จากคุณ เกรซ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-23 21:09:35 ]
ความคิดเห็นที่ 448 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
ช่าย..เห็นด้วยกะคุณ mochi เพราะรู้สึกว่าต๊อกมานรักพีดามและแต่งงานด้วยเหตุผลทางการเมืองด้วย..แต่สำหรับจามองและโฮดงเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจต่อกันแต่รักกันไม่ได้
จากคุณ น้ำหวาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-23 11:53:32 ]
ความคิดเห็นที่ 447 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
ความรักของจามองกะโฮดงกับความรักของต๊อกมานกับพีดาม
เราว่าโฮดงกับจามองเศร้ามากกว่านะ เพราะต๊อกมาน เราว่าจริงๆแล้วก็เคยชอบยูซินอยู่นะ พีดามจึงเป็นหมือนรักครั้งที่สองเท่านั้น

แต่จามองกันโฮดงประทับใจกันมาตั้งแต่แรก จนพัฒนากลายเป็นความรัก ทั้งที่โฮดงต้องทำตามหน้าที่แต่งงานกับลาฮี แต่จะแสดงออกให้เห็นชัดเจนเสมอว่ายังคงรักจามองเพียงคนเดียว จามองก้อเช่นกัน ยังคงรักโฮดงตลอดเวลา แต่ทั้งคู่ก้อไม่สามารถรักกันอย่างเปิดเผยได้เลยนอกจากช่วงที่จามองยังเป็นบุ๊กกูอยู่

เหมือนที่โฮดงเคยพูดไว้ ว่า "บุกกูเป็นผู้หญิงของโฮดง"
อยากให้จามองได้"ยิ้ม" มีความสุขเหมือนตอนเป็นบุกกูที่อยู่กับโฮดง^^
จากคุณ Mochi เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-22 22:28:45 ]
ความคิดเห็นที่ 446 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
อืม.. เราว่าถ้าเทียบจามองกับซอนต๊อก จามองจะดูน่าสงสารกว่ามากนะ เพราะซอนต๊อกยังได้ครองราช ยังได้มีความรัก
แต่จามองกลับไม่มีใครอยู่ข้างๆเลย แม้แต่คนที่ตัวเองรักยังไม่สามารถจะรักได้

โฮดงกับพีดามนี่น่าสงสารเท่ากันทั้งคู่ พยายามทุกอย่าเพื่อให้ได้การยอมรับและความรัก และสุดท้ายก้อไม่สมหวังในความรักเช่นเดียวกัน
จากคุณ Mochi เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-22 22:07:01 ]
ความคิดเห็นที่ 445 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
เช่นกันค่ะ คุณตาฟาง จิง ๆ แล้วโฮดงกะพีดมีชีวิตเศร้ากว่าต๊อกมานตรงที่ต๊อกมานได้เป็นกษัตริย์มีคนให้ความเคารพรัก..แต่จามองต้องอยู่อย่างไม่มีตัวตนไม่มีโอกาสได้เป็นองค์หญิงนอกจากธิดาเทพ
จากคุณ ตาใส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-22 16:14:26 ]
ความคิดเห็นที่ 444 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
ขอบคุณค่ะ คุณตาใสที่เข้ามาคุยกันต่อ เมือ่วานนี้ดูพีดามด้วย ที่จริงพีดามใสๆ นะคะ คือ น่าสงสารนะ ที่ชะตาทำให้คนใสๆ คนไร้กรอบคนนึง ไปถวายความภักดีเอง แล้วต้องมาหักหลังคนรักทีหลัง น่าสงสารกว่าโฮดงจิงๆค่ะ ชะตาคล้ายๆบุกกูด้วยซ้ำไปนะจะว่าไปแล้ว

จามองดูเหมือนองค์หญิงแฝดต็อกมาน แต่องค์หญิงแฝดชะตาเป็นโอรสสวรรค์หรือธิดาสวรรค์จริงๆค่ะ ในที่สุดก็ได้ครองราชย์ ส่วนบุกกู
ดูเหมือนจะเป็นธิดาเทพหรือธิดาสวรรค์ ที่มาหนีเที่ยวบนโลกมนุษย์
ก็เลยถูกลงโทษให้ลำบากไม่สมหวัง สุดท้ายกลับไปเป็นเทพมีจิตใจเป็นเทพเหมือนเดิม ( อันนี้ดูเหมือนเริ่มปนๆกับหนังนิทานไทยตอนเช้านิดนึง)
จากคุณ ตาฟาง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-21 14:47:18 ]
ความคิดเห็นที่ 443 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
จิง ๆ แล้วเราคิดว่าโฮดงเหมือนพีดามมากกว่าเป็นคนที่ขาดและต้องการความรัก อีกทั้งยังต้องการเป็นที่ยอมรับ และทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ครอบครองความรักถึงบอกว่าเป็นพี่น้องกะนังนังไม่ได้แล้วเพียงแต่โฮดงทำด้วยความตั้งใจแต่พีดามทำเพราะโดนหลอก อย่างน้อยมูยุลเป็นพ่อก้อรักโฮดงอยู่ แต่พีดามไม่มีใครรักเลย เราเลยรู้สึกว่าพีดามน่าสงสารกว่าอะ (ตอนจบโฮดงก้อได้ตายกอดกับบุ๊กกูแต่พีดามตายโดยที่ไม่มีโอกาสได้เอ่ยหรือปรับความเข้าใจเลย)
จากคุณ ตาใส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-21 12:07:18 ]
ความคิดเห็นที่ 442 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
ที่จริงจามองก็ไม่ค่อยแสดงออกมากนักนะคะ หากดูตอนที่กลับจากทำศึกจับลาฮีมา จามองก็จะไม่เข้าใกล้โฮดงอีกเพราะกลัวจะทำให้องค์ชายมีปัญหา คิมยูซินก็อาจคล้ายกันตรงที่ไม่อยากให้ต๊อกมานมีปัญหา
ก็เลยเก็บใจเอาไว้ทั้งหมด ตอนรักกันจามองก็ไม่ได้เป็นองค์หญิงฐานะต่ำต้อยกว่าอยู่แล้ว โฮดงเองก็มีต่ำแหน่งให้สูงสุดก็มเหสีรอง
บุกกูดูเหมือนจะยอมรับได้ แต่เมื่อเป็นจามองแล้วฐานะเท่าเทียมแล้ว
นั่นล่ะจึงรักกันไม่ได้ เพราะมีศักดิ์ศรีเท่าๆกันเสียแล้ว คิดว่านะ...
จากคุณ ตาฟาง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-21 04:15:15 ]
ความคิดเห็นที่ 441 หัวข้อข่าว เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
อาจจะใช่อย่างที่คุณivy ว่ามา เพียงแต่ต๊อกมานโชคดีกว่าที่มีคนรักและมีคนดี คนเก่งคอยช่วยเหลือ แต่โฮดงนั้นโดดเดี่ยวเกินไป ... ส่วนจามองยังยอมแสดงออกด้านความรักมากกว่ายูซินทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะฐานะเท่าเทียมกันหรือเปล่า แต่ว่าพีดามยังไม่ค่อยรู้สึกว่าตรงกะลาฮีสักเท่าไรถ้าจะเหมือนก้อคงเฉพาะยอมเสียสละทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ครอบครองในเรื่องของความรัก..แต่สุดท้ายลาฮีก้อได้เฉพาะความเสียใจจากโฮดงแต่ไม่ได้รัก..ซึ่งผิดกับพีดามที่ได้ความรักจากต๊อกมานแต่ได้คนข้างตัวไม่ดีจึงทำให้ต้องจบชีวิตด้วยความเศร้าเช่นกัน..แต่ยังงัยก้อชอบทั้งสองเรื่องน่ะ
จากคุณ ตาใส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-21 02:29:10 ]